Задати питання
flag Судова влада України

УЗАГАЛЬНЕННЯ судової практики Піщанського районного суду Вінницької області за 2016 рік з питань заявлення самовідводів суддями; задоволення відводів (самовідводів), заявлених суддям.

14 квітня 2017, 11:18

УЗАГАЛЬНЕННЯ

судової практики Піщанського районного суду

Вінницької області  за 2016 рік

з питань заявлення самовідводів суддями; задоволення відводів (самовідводів), заявлених суддям.

 

         На виконання листів Апеляційного суду Вінницької області від 16 березня 2017  року № 1-11/2/2016/ЕП-472 та від 20 березня 2017 року № 1-11/3/2017/ЕП-483, Піщанським районним судом Вінницької області проведено узагальнення з питань заявлення самовідводів суддями; задоволення відводів (самовідводів), заявлених суддям в 2016 році.
 
Метою зазначеного  узагальнення було визначення кола та характеристика загальних підстав відводу у цивільному процесі на базі положення чинного законодавства та матеріалів судової практики.
 
Забезпечення кожному  громадянину права на справедливий та неупереджений суд це одна із основних засад судочинства демократичної держави. Професіоналізм, незалежність та неупередженість суддів є неодмінною гарантією справедливого вирішення судових спорів. Невипадково справедливий та неупереджений розгляд і вирішення цивільних справ віднесено до завдань цивільного судочинства. А принцип незалежності суддів є однією із основоположних засад організації та діяльності судових органів в Україні.
Європейський суд з прав людини встановив, два аспекти «Неупередженості»: по-перше, суддя повинен бути суб’єктивно вільний від особистих упереджень або пристрасті, по-друге, він повинен бути об’єктивно неупереджений, тобто гарантовано виключати будь-які  обґрунтовані сумніви щодо  цього.
В Україні, цей принцип реалізується в тому числі за допомогою встановлення в галузі процесуального права інституту відводу судді від участі в розгляді справи, що має на меті відсторонення від участі в справі суддів, щодо неупередженості яких є сумніви. Інститут відводу судді є не тільки важливим процесуальним засобом забезпечення неупередженого і об’єктивного судочинства, шляхом усунення з процесу  розгляду справи будь-якого упередженого ставлення до осіб, які беруть участь у справі, з боку суду, а й гарантією авторитету суду як органу правосуддя в очах громадян.
Правові норми, які регулюють порядок відводу в цивільному процесі закріплені в главі 3 Розділу 1 ЦПК України «Склад суду. Відводу». Підстави для відводу судді визначені в ст. 20 ЦПК України.
Так,  суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:
1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання;
2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
3) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді;
5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу
Також ст.. 21 ЦПК України врегульовано питання про недопустимість повторної участі судді в розгляді справи.
Протягом 2016 році під час розгляду цивільних справ учасниками процесу було заявлено 3 відводи головуючому судді, один з яких задоволено, у задоволенні двох відмовлено. Також за вказаний період  суддею було заявлено собі  один самовідвід. Усі відводи та самовідводи були заявлені відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 20 ЦПК України – через обставини,  які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді.
Обставинами, що викликають сумніви в об’єктивності та неупередженості судді, можуть бути незаконні дії судді під час розгляду справи, ігнорування законних вимог сторони, створення перешкод для реалізації процесуальних прав, нерівне ставлення до сторін, нетактовна поведінка судді тощо. Проте для того, щоб дані обставини лягли  в основу заяви про відвід, вони повинні бути доведеними.
Зокрема, відповідно до ухвали Піщанського районного суду від 12 квітня 2016 року відмовлено у задоволенні заяви про відвід головуючому судді Фартуху О. І. у цивільній справі № 142/462/16-ц за позовом  особи С. до особи К.,, третя особа – особа Б. про визнання заповіту недійсним. Свій відвід особа  К. обґрунтувала тим, що живе по сусідству з головуючим суддею Фартухом о, І. та перебуває з ним у дружніх стосунках, що може стати підставою для визнання його дій упередженими та необ’єктивними. Проте суд прийшов до висновку, що наведені підстави не можуть слугувати підгрунттям для визнання дій судді упередженими та необ’єктивними.
Згідно ухвали суду від 17 лютого 2016 року у цивільній справі № 142/1683/15-ц було задоволено заяву  позивача – особи О., про відвід головуючому судді Фартуху О. І., яка була мотивована тим, що суддя Фартух О. І. раніше розглядав справи за позовом особи О., і ним йому заявлялися відводи, які були задоволені. З метою, усунення будь-яких сумнівів  у учасників судового розгляду в об’єктивності та неупередженості судді, заяву про відвід було задоволено. У зв’язку з неможливістю утворити новий склад суду із числа суддів Піщанського районного суду, справу було спрямовано для розгляду до Крижопільського районного суду Вінницької області.
Ухвалою суду від 11 січня 2016 року було відмовлено у задоволенні заяви представника позивача особи Б., про відвід головуючому судді Фартуху О. І. у цивільній справі № 142/563/15-ц за позовом особи С. до особи Л. про стягнення матеріальної шкоди, завданої протиправними діями. Підставою для задоволення відводу стало те, що суддя був пов'язаний із відповідачем службовими стосунками на протязі довгого часу та знаходиться у дружніх стосунках із батьком позивача, що може негативно вплинути на хід прийняття ними рішення в справі та вирішення спору по суті.  Справу було розглянуто по суті та ухвалено  рішення. Наразі справа направлена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для перегляду у касаційному порядку.
Також, у цивільній справі № 142/93/16-ц за позовом особи Г. до особи Г. про зміну розміру стягуваних аліментів,  головуючим суддею Фартухом О. І. було заявлено самовідвід по тій причині, що позивач – особа Г. працює прибиральницею у Піщанському районному суді, а тому з метою відведення можливих сумнівів  в об’єктивності  та неупередженості судді під час розгляду даної заяви, суддя вважав за потрібне заявити самовідвід.  У зв’язку із  неможливістю утворити новий склад суду із числа суддів Піщанського районного суду, вказану справу спрямовано для розгляду до Крижопільського районного суду Вінницької області.
За підсумками розгляду відповідних заяв, відповідно до ст.. 24 ЦПК України, в кожному випадку виносилася ухвала або про відмову  в задоволенні клопотання про відвід судді, або про його задоволення. Питання відводу та самовідводу вирішувалося в нарадчій кімнаті.
Хоча стаття 13 ЦПК України передбачає право учасників справи на оскарження рішень суду, однак в статті 293 ЦПК України у вичерпному переліку ухвал суду, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення по суті справи, ухвалу, яку виноситься за підсумками розгляду заяви про відвід судді, не зазначено.
 Враховуючи, що норма про самовідвід та відвід  гарантує неупередженість здійснення правосуддя, попереджає можливість скасування рішень за мотивами незаконності складу суду, заінтересованості певних суб’єктів, що з’ясувалися  під час перегляду  справи вищестоящими інстанціями, вказане питання пропонується обговорити на зборах суддів Піщанського районного суду Вінницької області.
 
 
 
 
 
 
 
         
         Голова Піщанського
         районного суду                                             Н. Л. Щерба
 
 
 
 
 
 
Осадчук
 (04349) 2-25-02