Задати питання
flag Судова влада України

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                   Наказ голови
Піщанського районного суду Вінницької області
05.07. 2012 р. № 6
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації
 
1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Піщанський районним судом (далі – суд).
 
2. Особа, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою  інформаційно-розпорядчий відділ суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
 
3. Інформаційно-розпорядчий відділ суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає  відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ  ДСА України у Вінницькій області( далі ТУ ДСА) заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
 
3.  Відділ бухгалтерського обліку та звітності  ТУ ДСА на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок  та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до інформаційно-розпорядчого відділу суду для надання його запитувачу інформації.
 
5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
 
6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
 
7. Після надходження коштів на рахунок  ТУ ДСА від запитувача інформації, відділ бухгалтерського обліку та звітності  ТУ ДСА повідомляє службовою запискою організаційно-розпорядчий відділ суду  з зазначенням дати надходження коштів на рахунок  ТУ ДСА.
 
8. Організаційно-розпорядчий відділ суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт особу, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначена особа надає копії документів запитувачу інформації.
 
 9. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
 
 10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.    
 
  11. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок  ТУ ДСА, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА повідомляє службовою запискою організаційно-розпорядчий відділ суду.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати